Yolcu Taşımacılığnda Trafikten Men Yasallaştı

Yolcu taşımacılığı ile ilgili kanunda gerekli değişiklikler yapılarak çalışma ruhsatı olmayan, ruhsattaki faaliyet konusu dışında ve çalışma güzergahı dışında çalışan araçlara trafik men ve para cezası kesilecek.

Yolcu Taşımacılığı ile ilgili Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“EK MADDE 2— Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden:

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan, b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu maddenin (a) bendine uymayanlara 5.010 Türk Lirası. (b) bendine uymayanlara 2.018 Türk Lirası, (c) bendine uymayanlara 1.002 Türk Lirası idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü halinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının; (a) bendinin ihlali halinde 60 gün, (b) bendinin ihlali halinde 30 gün, (c) bendinin ihlali halinde ise 15 gün süreyle trafikten men edilir.

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan kişiye 1.002 Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”